Projekt nr: WND-RPWP.01.04.01-30-0122/15
pt.: Realizacja Planu Rozwoju Eksportu w celu wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa Dr. Marcus International Sp. z o.o. sp. k. z Kalisza na rynku hiszpańskim i rozpoczęcia działalności na rynku południowoafrykańskim

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Całkowity koszt realizacji Projektu (brutto): 605.433,00 PLN

Całkowity koszt realizacji Projektu (netto): 511.800,00 PLN

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  435.030,00 PLN

Opis projektu:

Potrzeba realizacji projektu związana jest z promowaniem wielkopolskiej gospodarki na rynkach zagranicznych oraz w konsekwencji rozwijanie sprzedaży produktów regionalnych przedsiębiorstw, dzięki czemu Wnioskodawca będzie miał możliwość rozwinięcia działalności eksportowej. Projekt w pełni odpowiada potrzebom rozwoju Przedsiębiorstwa poprzez eksport, gdyż umożliwia mu znalezienie partnerów zagranicznych niezbędnych do wejścia na docelowe rynki, a następnie zaprezentowania swojego produktu szerokiej rzeszy odbiorców na targach, a także promocję swojego produktu w ramach dozwolonych działań. Wśród motywów realizacji projektu należy także wymienić znaczny wzrostu przychodów Firmy i oraz rozwój kolejnych innowacyjnych produktów. Jej działalność ma też być wzorem dla innych polskich oraz w szczególności regionalnych podmiotów, świadczącym o tym, iż innowacje są cenne i warto w nie inwestować. Obecnie Przedsiębiorstwo osiąga przychody ze sprzedaży na rynku polskim oraz prowadzi również sprzedaż na ok. 40 rynkach z całego świata. W planach rozszerzenia działalności eksportowej największą barierą jest dotarcie do nowych rynków, pozyskanie nowych partnerów, znalezienie odbiorców, skuteczne wypromowanie produktów na nowych rynkach tak, aby były one konkurencyjne dla innych produktów, już istniejących. Sposobem na pokonanie tych barier może stać się podjęcie działań zarekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu, który został sporządzony na potrzeby Firmy, tj. dokonanie internacjonalizacji na jednym nowym rynku – Republika Południowej Afryki oraz wzmocnienie pozycji Przedsiębiorstwa na rynku hiszpańskim, dzięki promowaniu swoich produktów na zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w roli wystawcy oraz zakupieniu baz danych dedykowanych docelowym rynkom.

 

Zapytanie ofertowe 15/2017

Data ogłoszenia
14.03.2017

Termin składania ofert
21.03.2017 do godziny 23.59.59

Nr postępowania
15/2017

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2017 z dnia 14.03.2017 na opłatę wpisową, najem i wykonanie zabudowy powierzchni targowej na Targi Automechanika w Dubaju (ZEA) odbywające się w terminie: 07-09 maja 2017 r.

Zapytanie ofertowe 15/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego nr 15/2017

Zapytanie ofertowe 14/2016

Data ogłoszenia
12.12.2016

Termin składania ofert
19.12.2016 do godziny 23.59.59

Nr postępowania
14/2016

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Na opłatę wpisową, opłatę rejestracyjną, najem i zabudowę powierzchni targowej na Targi Automechanika w Madrycie (Hiszpania) odbywające się w terminie: 15–18 marca 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe NR 14/2016 z dnia 12.12.2016

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego nr 14/2016 z dnia 12.12.2016

Zapytanie ofertowe NR 14/2016 z dnia 12.12.2016

Zapytanie ofertowe 13/2016

Data ogłoszenia
21.10.2016

Termin składania ofert
31.10.2016 do godziny 23.59.59

Nr postępowania
13/2016

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi w zakresie dokonania opłaty rejestracyjnej, na potrzeby udziału w imprezie targowo-wystawienniczej - Targi Automechanika w Buenos Aires odbywające się w dniach od 09.11.2016 do 12.11.2016.

 

Zapytanie ofertowe NR 13/2016 z dnia 21.10.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego nr 13/2016 z dnia 21.10.2016

Zapytanie ofertowe NR 13/2016 z dnia 21.10.2016

Zapytanie ofertowe 12/2016

Data ogłoszenia
6.10.2016

Termin składania ofert
13.10.2016 do godziny 23.59.59

Nr postępowania
12/2016

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi w zakresie transportu produktów wystawienniczych na potrzeby udziału w imprezie targowo-wystawienniczej Targi Automechanika w Buenos Aires, termin: 09-12.11.2016.

 

Zapytanie ofertowe NR 12/2016 z dnia 06.10.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego nr 12/2016 z dnia 06.10.2016

Zapytanie ofertowe NR 12/2016 z dnia 06.10.2016

Zapytanie ofertowe 11/2016

Data ogłoszenia
28.09.2016

Termin składania ofert
6.10.2016 do godziny 23.59.59

Nr postępowania
11/2016

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Na opłatę wpisową, najem i zabudowę powierzchni targowej – Targi Automechanika w Buenos Aires (Argentyna) odbywające się w terminie 09-12 listopada 2016 r.

 

Zapytanie ofertowe NR 11/2016 z dnia 28.09.2016

Zapytanie ofertowe NR 11/2016 z dnia 28.09.2016

Wzór umowy

Odpowiedź na pytania zadane do treści ZO 11

Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego nr 11/2016 z dnia 28 .09.2016