Projekt nr: POIR.03.03.03-30-0038/17

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu:
Rozwój działalności eksportowej oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej Dr.Marcus International Sp. z o.o. sp. k. na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu (brutto): 963 457,00 zł
Wartość projektu kwalifikowana (netto): 826 100,00 zł
Wkład UE: 413 050,00 zł

Opis projektu:

Wnioskodawca w wyniku realizacji projektu zamierza rozwinąć działalność eksportową na rynku rosyjskim. W ramach projektu planowana jest realizacja zadań, które wpisują się w program promocji branży części samochodowych i lotniczych.
W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował udział w sześciu imprezach targowo-wystawienniczych organizowanych m.in. na terenie docelowego rynku zagranicznego – Rosji. Dodatkowo założono organizację jednej indywidualnej wyjazdowej misji gospodarczej, szkolenia oraz nabycia usługi doradczej. Wszystkie realizowane w ramach projektu działania mają na celu wzmocnienie obecności Wnioskodawcy na rynku rosyjskim.

Dr.Marcus International planuje udział w następujących targach:

  1. Targi Automechanika w Dubaju 2018
  2. Targi Automechanika w Dubaju 2019
  3. Targi Automechanika we Frankfurcie 2018
  4. Targi MIMS Automechanika w Moskwie 2018
  5. Targi MIMS Automechanika w Moskwie 2019
  6. Targi EquipAuto Algier 2018.

W wyniku realizacji projektu planowane jest wprowadzenie na docelowy rynek zagraniczny czterech (4) nowych produktów, z których planowane jest osiąganie założonych we wskaźnikach przychodów. W wyniku realizacji projektu planowane jest osiągnięcie zakładanych wskaźników. Projekt w pełni odpowiada potrzebom rozwoju Przedsiębiorstwa poprzez eksport, gdyż umożliwia mu znalezienie partnerów zagranicznych niezbędnych do wejścia na docelowe rynki, a następnie zaprezentowania swojego produktu szerokiej rzeszy odbiorców na targach, a także promocję swojego produktu w ramach dozwolonych działań. Obecnie Przedsiębiorstwo osiąga przychody ze sprzedaży na rynku polskim oraz prowadzi również sprzedaż na ok. 40 rynkach z całego świata.

Zapytanie ofertowe 8/2019

Data ogłoszenia
19.04.2019

Termin składania ofert
23.05.2019 do godziny 23.59.59

Nr postępowania
8/2019

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe 8/2019 na realizację usług/dostaw związanych z udziałem Zamawiającego w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach MIMS Automechanika w Moskwie w 2019 roku w terminie 26.08.2019. - 29.08.2019

Zapytanie Ofertowe 8/2019 z dnia 19.04.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego nr 8/2019 z dnia 19.04.2019

Zapytanie ofertowe 7/2019

Data ogłoszenia
26.02.2019

Termin składania ofert
29.03.2019 do godziny 23.59.59

Nr postępowania
7/2019

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe 7/2019 na realizację usług/dostaw związanych z udziałem Zamawiającego w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach Automechanika w Dubaju w 2019 roku w terminie 10.06.2019 – 12.06.2019.

 

Zapytanie Ofertowe 7/2019 z dnia 26.02.2019

Odpowiedzi na pytania zadane do treści ZO7 (15032019)

Zawiadomienie o wyborze oferty rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego nr 7/2019 z dnia 26.02.2019

Zapytanie ofertowe 6/2018

Data ogłoszenia
21.05.2018

Termin składania ofert
29.05.2018 do godziny 23.59.59

Nr postępowania
6/2018

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe 6/2018 z dnia 21.05.2018 dotyczące zakupu szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy dotyczącego rozwoju marki i promowania wizerunku na rynku rosyjskim.

 

Zapytanie Ofertowe 6/2018

Zawiadomienie o wyborze oferty rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego nr 6/2018 z dnia 21.05.2018

Zapytanie ofertowe 5A/2018

Data ogłoszenia
6.04.2018

Termin składania ofert
16.04.2018 do godziny 23.59.59

Nr postępowania
5a/2018

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr 5a/2018 z dnia 06.04.2018 polegające na opracowaniu Strategii Rozwoju Marki Dr. Marcus International na rynku rosyjskim.

 

Zapytanie Ofertowe 5a/2018

Zawiadomienie o wyborze oferty rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego nr 5a/2018 z dnia 06.04.2018

Zapytanie ofertowe 5/2018

Data ogłoszenia
22.03.2018

Termin składania ofert
30.03.2018 do godziny 23.59.59

Nr postępowania
5/2018

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr 5/2018 z dnia 22.03.2018 polegające na opracowaniu Strategii Rozwoju Marki Dr. Marcus International na rynku rosyjskim.

 

Zapytanie Ofertowe 5/2018

Zawiadomienie o braku rozwiązania zapytania ofertowego 5/2018

Zapytanie ofertowe 4/2018

Data ogłoszenia
20.03.2018

Termin składania ofert
20.04.2018 PRZEDŁUŻONY DO 8.05.2018 do godziny 23.59.59

Nr postępowania
4/2018

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr 4/2018 z dnia 20.03.2018 na realizację usług/dostaw związanych z udziałem Zamawiającego w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach Automechanika we Frankfurcie w 2018 roku w terminie 11.09.2018-15.09.2018 (zabudowa powierzchni targowej, zakwaterowanie, transport produktów wystawienniczych)

 

Zapytanie Ofertowe 4/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2018 (wraz z załącznikami do wypełnienia) - PO UAKTUALNIENIU Z DNIA 19.04.2018-PRZEDŁUŻENIE (do 08.05.2018)

Zawiadomienie o wyborze oferty rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego nr 4/2018 z dnia 20.03.2018 - po uaktualnieniu z dnia 19.04.2018

Informacja o zmianie wykonawcy dot. usługi zapewnienia noclegów

Zapytanie ofertowe 3/2018

Data ogłoszenia
21.02.2018

Termin składania ofert
26.03.2018 PRZEDŁUŻONY DO 5.04.2018 do godziny 23.59.59

Nr postępowania
3/2018

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 z dnia 21.02.2018 na realizację usług/dostaw związanych z udziałem Zamawiającego w charakterze wystawcy na targach MIMS Automechanika w Moskwie w 2018 roku w terminie 27.08.2018-30.08.2018 (najem i zabudowa powierzchni targowej, zakwaterowanie, opłata wpisowa, opłata rejestracyjna)

 

Zapytanie Ofertowe 3/2018 z dnia 21.02.2018

Odpowiedzi na pytania zadane do treści ZO3 (21032018)

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2018 (wraz z załącznikami do wypełnienia) - PO UAKTUALNIENIU Z DNIA 21.03.2018-PRZEDŁUŻENIE (do 05.04.2018)

Zawiadomienie o wyborze oferty rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego nr 3/2018 z dnia 21.02.2018 - po uaktualnieniu z dnia 21.03.2018

Zapytanie ofertowe 2/2017

Data ogłoszenia
30.11.2017

Termin składania ofert
3.01.2018 do godziny 23.59.59

Nr postępowania
2/2017

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 30.11.2017 na realizację usług/dostaw związanych z udziałem Zamawiającego w charakterze wystawcy na targach Automechanika w Dubaju w 2018 roku w terminie 01.05.2018 - 03.05.2018 (najem i zabudowa powierzchni targowej, zakwaterowanie, transport produktów wystawienniczych, opłata wpisowa)

 

Odpowiedzi na pytania zadane do treści ZO2

Zawiadomienie o wyborze oferty rozstrzygnięcie dot. Zapytania Ofertowego 2/2017 z dnia 30.11.2017

Zapytanie ofertowe 1/2017

Data ogłoszenia
2.11.2017

Termin składania ofert
6.12.2017 do godziny 23.59.59

Nr postępowania
1/2017

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 02.11.2017 na realizację usług/dostaw związanych z udziałem Zamawiającego w charakterze wystawcy na targach Equip Auto Algier w 2018 roku w terminie 26.02.2018 - 01.03.2018 (najem i zabudowa powierzchni targowej, zakwaterowanie, ubezpieczenie, transport produktów wystawienniczych, opłata wpisowa, wpis do katalogu)

 

Zapytanie Ofertowe 1/2017 z dnia 02.11.2017

Odpowiedzi na pytania zadane do treści ZO1

Odpowiedzi na pytania zadane do treści ZO1 (16112017)

Wstępna, niewiążąca propozycja miejsca pod zabudowę od organizatora

Zawiadomienie o wyborze oferty rozstrzygnięcie dot. Zapytania Ofertowego Nr 1/2017 z dnia 02.11.2017