Dotacje: POIR

Projekt nr: POIR.03.03.03-30-0038/17

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu:
Rozwój działalności eksportowej oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej Dr.Marcus International Sp. z o.o. sp. k. na rynkach
zagranicznych.

Wartość projektu (brutto): 963 457,00 zł
Wartość projektu kwalifikowana (netto): 826 100,00 zł
Wkład UE: 413 050,00 zł

Opis projektu:

Wnioskodawca w wyniku realizacji projektu zamierza rozwinąć działalność eksportową na rynku rosyjskim. W ramach projektu
planowana jest realizacja zadań, które wpisują się w program promocji branży części samochodowych i lotniczych.
W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował udział w sześciu imprezach targowo-wystawienniczych organizowanych m.in.
na terenie docelowego rynku zagranicznego – Rosji. Dodatkowo założono organizację jednej indywidualnej wyjazdowej misji
gospodarczej, szkolenia oraz nabycia usługi doradczej. Wszystkie realizowane w ramach projektu działania mają na celu
wzmocnienie obecności Wnioskodawcy na rynku rosyjskim.
Dr.Marcus International planuje udział w następujących targach:
1. Targi Automechanika w Dubaju 2018
2. Targi Automechanika w Dubaju 2019
3. Targi Automechanika we Frankfurcie 2018
4. Targi MIMS Automechanika w Moskwie 2018
5. Targi MIMS Automechanika w Moskwie 2019
6. Targi EquipAuto Algier 2018.

W wyniku realizacji projektu planowane jest wprowadzenie na docelowy rynek zagraniczny czterech (4) nowych produktów, z
których planowane jest osiąganie założonych we wskaźnikach przychodów.
W wyniku realizacji projektu planowane jest osiągnięcie zakładanych wskaźników.
Projekt w pełni odpowiada potrzebom rozwoju Przedsiębiorstwa poprzez eksport, gdyż umożliwia mu znalezienie partnerów
zagranicznych niezbędnych do wejścia na docelowe rynki, a następnie zaprezentowania swojego produktu szerokiej rzeszy
odbiorców na targach, a także promocję swojego produktu w ramach dozwolonych działań.
Obecnie Przedsiębiorstwo osiąga przychody ze sprzedaży na rynku polskim oraz prowadzi również sprzedaż na ok. 40 rynkach
z całego świata.

Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności